ТЭЭВРИЙН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

ТАНЬД ТЭЭВЭРЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ АЧАА БАЙВАЛ БИДЭНД МЭДЭГДЭНЭ ҮҮ. ТАНЬД ТУСЛАХАД БЭЛЭН БАЙНА.